Text Size
niedziela, październik 21, 2018
 • warsz012.jpg
 • war_2.jpg
 • warsz0130.jpg
 • war_1.jpg
 • war_7.jpg
 • war_6.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • war_5.jpg
 • warsz0124.jpg
 • war_8.jpg
 • war_3.jpg

"AMAZONKI"

Koszt badań mammograficzne  przedstawieniu rachunku pokryje MZZPRC.

Budujemy nowe społeczeństwo, otwarte dla wszystkich.

Chęć zmiany już się zaczełeła, naprawy na lepsze, dla dzieci,  dla wnuków, dla nas wszystkich. W niedługim czasie, czeka nas wielka przemiana.  Dlatego należy brać sprawy w swoje ręce, nie czekając co przyniesie los, bo ten potrafi płatać figle. Dlatego trzymamy kciuki i dopingujemy kandydatom. 

  

 

Otwarty dialog 

W PGE prowadzimy otwarty dialog ze wszystkimi związkami – mówi Ryszard Wasiłek w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Przeczytaj cały wywiad z wiceprezesem ds. operacyjnych PGE SA. 

Zawartość strony

Zapytam wprost: czy PGE prezentuje postawę antyzwiązkową? 

Nie. Nasza związkowa polityka opiera się na otwartości na dialog społeczny z każdą ze 128 organizacji związkowych w Grupie PGE i pełnym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań pracowników. Dzięki takiej postawie tylko w tym roku podpisaliśmy kilkadziesiąt kluczowych porozumień kończących spory zbiorowe i regulujących kwestie płacowe. 

Tak twierdzą jednak członkowie NSZZ „Solidarność”, którzy zaplanowali pikietę przed siedzibą firmy.

Pikietę urządza zrzeszająca 1000 osób „S” z kopalni Turów, a to zaledwie jeden z 29 oddziałów wśród ponad 60 spółek tworzących Grupę PGE, która zatrudnia łącznie 42 tys. pracowników. Dialog ze związkami prowadzimy na trzech poziomach: pracodawcy, linii biznesowej i centralnym. Poziom centralny, czyli zarząd PGE, nie jest właściwy dla sporu dotyczącego oddziału.

To dlaczego związkowcy przyszli przed siedzibę PGE?

Oficjalnie z powodu braku dialogu. Ale to nietrafiony argument, ponieważ dialog z „Solidarnością”, także tą w Turowie, jest prowadzony na bieżąco. Jednak kierowany do nas postulat odwołania prezesa GiEK może wskazywać, że to jest prawdziwy powód pikiety. W ostatnich dniach przed pikietą, chcąc uniknąć związanych z nią utrudnień, po raz kolejny zaprosiliśmy przedstawicieli związków na spotkanie. Nie na ulicę, tylko do stołu. Nie doszło do niego.
Z całą resztą związków osiągnęliśmy porozumienia.

Czego one dotyczą?

Dialogu społecznego i spraw płacowych, z których ta druga jest dla naszych partnerów ważniejsza. Ale tutaj nie ma żadnych kontrowersji. Wszystkie świadczenia, zgodnie z porozumieniami, wypłacamy w terminie, zapewniamy znakomite warunki pracy i wyjątkowy pakiet socjalny. 

Ale szef „Solidarności”, Piotr Duda, mówił w obecności premiera, że nie jesteście nastawieni na dialog.

I my wtedy otwieraliśmy oczy ze zdziwienia. Ale może przewodniczący Duda nie zna prawdziwego obrazu sytuacji? To dlatego ponowimy prośbę o spotkanie z kierownictwem krajowej „Solidarności”, żeby móc przedstawić jak jest w rzeczywistości. A prawda jest taka, że na poziomie Grupy Kapitałowej dialog prowadzimy skutecznie. Fakty i liczby są po naszej stronie: w tym roku w całej Grupie zawarliśmy setki porozumień i poświęciliśmy tysiące godzin na dialog. Tylko w GiEK-u, czyli tam, gdzie zdaniem Turowa dialog nie jest prowadzony, w czasie kadencji obecnego prezesa odbyło się ponad 600 spotkań i zostało podpisanych 250 porozumień społecznych. W pismach do Prezydenta RP, Premiera RP i Ministra Energii związki chwalą nas za rzetelny, odpowiedzialny i prawidłowy dialog, prowadzony w poszanowaniu praw strony społecznej. Na takie pochwały z ich strony nie jest łatwo zasłużyć.  

Związkowcy z Turowa zarzucają wam jednak, że łamiecie prawa pracownicze.

Takie przypadki natychmiast powinny zostać zgłoszone do odpowiedniej  komórki compliance w kopalni. Sprawdziliśmy: nie było ani jednego.

Twierdzą też, że przesuwacie członków „S” z atrakcyjnych miejsc pracy i zastępujecie ich własnymi, posłusznymi ludźmi.

To bezpodstawny zarzut. Przecież zgodnie z prawem pracodawca nie wie nawet, czy i do jakiego związku należy konkretny pracownik. Z drugiej strony PGE jest żywym organizmem składającym się z 42 tysięcy ludzi, który nieustannie ewoluuje, a to oznacza zmiany struktur i przesunięcia pracowników, bez szkody dla nich samych. 

Spójrzmy na podpisywane porozumienia od drugiej strony. Sytuacja sektora energetycznego robi się trudna. Czy macie pieniądze na benefity płacowe?

PGE dobrze radzi sobie na rynku i to dlatego możemy dobrze płacić. Na przykład średnia płaca w Turowie to ponad 8,5 tys. zł. 

Co będzie po pikiecie? Czy dalej będziecie chcieli rozmawiać ze związkowcami?

W naszej postawie nic się nie zmieni. Związki są potrzebne dla reprezentowania pracowników i należy im się szacunek. 

To miękkie podejście z waszej strony.

Otwarty i konstruktywny dialog ze wszystkimi pracownikami wpisaliśmy do Kodeksu etyki Grupy PGE. On dotyczy obu stron, ale po naszej stronie leży obowiązek dawania przykładu. Nie będziemy stosować retorsji czy obrażać się na takie czy inne zachowania. Jesteśmy gotowi rozmawiać. 

Rozmawiał Marcin Piasecki. Wywiad ukazał się pierwotnie w dzienniku Rzeczpospospolita 4 października 2018 r.

Autor:  

Dotyczy: Grupa Kapitałowa PGE

PGE, została wyróżniona "Nowym Impulsem 2018" za budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Elektrociepłowni Rzeszów. 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, została wyróżniona "Nowym Impulsem 2018" za budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Elektrociepłowni Rzeszów. 

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 26 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas Nowego Przemysłu Expo. W imieniu PGE GiEK nagrodę odebrał Grzegorz Gilewicz, dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów, na terenie której budowana jest instalacja. - To bardzo ważna inwestycja dla wszystkich mieszkańców Rzeszowa i całego regionu. Jest ona zarówno uzupełnieniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta, jak i okolicznych gmin, i doskonale wpisuje się w innowacyjny charakter stolicy Podkarpacia - powiedział Grzegorz Gilewicz, dyrektor PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, dziękując za przyznaną nagrodę i gratulując pozostałym nominowanym oraz wyróżnionym. - To dzięki ITPOE poprawi się jakość powietrza w mieście, ponieważ nasza instalacja podlegać będzie odrębnym, znacznie bardziej restrykcyjnym przepisom dotyczącym emisji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, ITPOE spełni z nawiązką te wymagania - dodał dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów.Proces termicznego przetwarzania odpadów komunalnych odbywać się będzie w oparciu o sprawdzoną na świecie technologię z zastosowaniem kotła rusztowego, spełniającą wszystkie restrykcyjne normy ochrony środowiska i konkluzje BAT, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. Dotychczas powstała tylko jedna linia technologiczna, jednak istnieje możliwość rozbudowy zakładu i wzrostu przepustowości instalacji do 180 tys. ton odpadów rocznie. ITPOE to jedna z najnowocześniejszych w Europie instalacji tego typu. Ta inwestycja pozwala także na wejście GK PGE w nowy obszar biznesowy energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych. Przyczynia się również do dywersyfikacji miksu paliwowego Grupy. Zadaniem instalacji jest spalanie ok. 100 tysięcy ton odpadów rocznie z możliwością rozbudowy o drugą linię technologiczną, a przy okazji także produkcja energii elektrycznej i ciepła zasilającego miejską sieć ciepłowniczą. Tym samym, Rzeszów dołącza do grona nowoczesnych europejskich miast, w których działają innowacyjne instalacje przetwarzania odpadów odzyskujące energię - podkreślił Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK. Moc nowej instalacji pokryje 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców Rzeszowa na podgrzanie wody. Poza częścią technologiczną, wkrótce zostanie udostępniona także ścieżka edukacyjna, adresowana szczególnie do dzieci i młodzieży z podkarpackich szkół. Będzie można nie tylko zapoznać się z działalnością zakładu i poznać specyfikę procesów zachodzących na każdym etapie funkcjonowania instalacji, ale i skorzystać z dużej sali warsztatowej, gdzie będą się odbywać zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i studentów dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami.

Odznaczenia państwowe dla ludzi branży energetycznej w 100-lecie niepodległości

Wysokie odznaczenia państwowe oraz resortowe wręczono w czwartek w Warszawie w czasie uroczystości Polska Energia w 100-lecie Niepodległości. Odebrali je ludzie związani z energetyką, branżą chemiczną, paliwową i gazową.

Postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy przyznano cztery złote Krzyże Zasługi oraz kilkanaście srebrnych i brązowych. Wręczyła je doradca prezydenta Marta Gajęcka.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wręczył również kilkadziesiąt honorowych odznak resortowych "Za zasługi dla energetyki", "Za zasługi dla górnictwa RP" i "Zasłużony dla przemysłu naftowego i gazowniczego".

Otwierając uroczystość Tchórzewski podkreślił, że setna rocznica odzyskania niepodległości jest także 100-leciem istnienia polskiego sektora energetycznego. Zauważył jednak, że energetyka musi cały czas patrzeć w przód dalej niż inni, żeby zapewnić energię konieczną do rozwoju kraju.

"Patrząc wstecz, w te 100 lat historii widzimy, że jesteśmy branżą, która nadaje ton innowacjom, która najszybciej się rozwija. (...) Składamy hołd przeszłości, ale jako sektor chcemy patrzeć w przyszłość" - mówił minister. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślał z kolei, że Polska ma pomysł na transformację energetyczną i realizuje tę wizję z całą stanowczością. "Możemy dziś z całą mocą powiedzieć, że nasze bezpieczeństwo energetyczne wzrasta dzięki państwa wytężonej i bardzo trudnej pracy. Odznaczenia to najlepszy dowód, że dobrze wykonujecie obowiązki, a wasza praca jest doceniana" - dodał Kuchciński. Premier Mateusz Morawiecki, w liście odczytanym przez szefa gabinetu politycznego premiera Marka Suskiego napisał, że branża pozostaje strategicznym sektorem, realizując ambitne cele rozwojowe. Morawiecki zauważył też w liście, że repolonizacja strategicznych aktywów, modernizacja i budowa kolejnych bloków to cele, które mają zagwarantować dostawy energii. Wśród innych ważnych celów wymienił też rozwój energetyki obywatelskiej i elektromobilności oraz stabilność finansową spółek. Suski oceniał z kolei, że polska energetyka dokonała wielkiego skoku, a zwracając się do Tchórzewskiego stwierdził, że polska energetyka jest w dobrych rękach.

źródło https://www.cire.pl/item,169323,1,0,0,0,0,0,odznaczenia-panstwowe-dla-ludzi-branzy-energetycznej-w-100-lecie-niepodleglosci.html

Baranowski: rynek mocy to najtańszy sposób zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego 


Na ostateczny kształt rynku mocy może wpłynąć   unijne rozporządzenie w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej. - Z perspektywy PKEE najistotniejszym obszarem podczas negocjacji rozporządzenia będą przepisy dotyczące stosowania limitów emisyjności dla kontraktów na dostawę mocy zawieranych po dacie wejścia w życie rozporządzenia oraz ochrony całego okresu realizacji kontraktów, które zostaną zawarte w ramach trzech aukcji do końca tego roku - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Henryk Baranowski, prezes PKEE i szef PGE.

Centralizując proces rywalizacji o kontrakty na rynku mocy PGE podpisze dziś na PGE Narodowym wewnątrzgrupową umowę w tej sprawie. Wydarzenie to jest okazją do wywiadu, jaki prezes PGE Henryk Baranowski udzielił "Parkietowi".
 
 
źródło cire

Rozmowa z Piotrem Frąszczakiem, prezesem zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA

Rozmowa z Piotrem Frąszczakiem, prezesem zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA

P FO priorytetach i wyzwaniach stojących przed Kogeneracją opowiada Piotr Frąszczak, prezes  zarządu Kogeneracji. Wywiad przeprowadzony dla czasopisma "Energia" wydawanego przez Agencję Promocji Energii. Jak działania Kogeneracji wpisują się w założenia ogłoszonej w grudniu 2017 r. Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE?

PF: Strategia Ciepłownictwa mówi o czterech kluczowych celach: zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 lokalizacji PGE Energia Ciepła do roku 2023, budowie 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do 2030 roku, wzroście udziału paliw niskoemisyjnych w miksie paliwowym PGE Energia Ciepła do 50% do 2030 roku oraz redukcji wydatków remontowych źródeł wytwórczych o 10% do roku 2023 w stosunku do 2017. Kogeneracja realizuje tę Strategię poprzez budowę lokalnych systemów kogeneracyjnych oraz modernizację istniejących również źródeł tak, by spełniały one w długoletniej perspektywie mające wejść w życie normy unijne. Rozszerza swoją sieć ciepłowniczą w celu pozyskania nowych klientów, działając też w ten sposób na rzecz likwidacji niskiej emisji. Także budowa nowej elektrociepłowni w Siechnicach jest przykładem realizacji tej Strategii. 

PF: Budowa nowych urządzeń wytwórczych w Siechnicach, gdzie posiadamy nasz drugi po Wrocławiu zakład, Elektrociepłownię Czechnica, to z pewnością najpilniejsze zadanie. Pod koniec kwietnia br. Komitet Sterujący Grupy PGE wyraził zgodę na wyłonienie firmy do realizacji studium wykonalności dla tego projektu. Spośród zaproponowanych dwóch scenariuszy inwestycji zostanie ostatecznie wybrany ten jeden docelowy. Nowa elektrociepłownia będzie nowoczesnym, przyjaznym środowisku źródłem ciepła, które zostanie zbudowane w oparciu o najnowsze technologie. Nowa Czechnica to teraz dla Kogeneracji kluczowy projekt, tym bardziej, że obecny zakład może pracować istniejącymi urządzeniami, na bazie derogacji ciepłowniczych, zaledwie do końca 2022 roku. 

Nowa Czechnica to kolejna proekologiczna inwestycja Kogeneracji. Przed dwoma laty w Elektrociepłowni Wrocław z sukcesem zostały zrealizowane projekty, pozwalające na spełnienie rygorystycznych norm środowiskowych unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych oraz znacznie poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu - instalacje odsiarczania i odazotowania kosztowały w sumie 330 mln zł.

Czytaj więcej: Rozmowa z Piotrem Frąszczakiem, prezesem zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja...

Czynności podejmowane i wykonywane w zakresie stosowania reguł RODO

Witam Wszystkich adresatów. 

W związku z wprowadzaniem nowych zasad i ujednolicenia sposobu przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej w załączniku przesyłam Państwu informację dotyczącą stosowania reguł RODO w odniesieniu do członków naszego związku. Jednocześnie informuję, że Prezydium Zarządu naszego związku podjęło stosowną uchwałę  dotyczącą ustanowienia MZZPRC w Elektrowni Turów administratorem danych osobowych członków związku. Czynności podejmowane i wykonywane w zakresie stosowania reguł RODO będą dokonywane przez osoby z kierownictwa związku zgodnie z postanowieniami Statutu w odniesieniu do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli. Ponadto sukcesywnie ( w trakcie Państwa wizyt w biurze związku)będziemy odbierać od Państwa oświadczenia o zapoznaniu się z załączoną informacją. Pozdrawiam. J.M.

Ps. Proszę w miarę możliwości rozpropagować niniejszą informację wśród członków naszego związku, którzy nie mają dostępu do poczty elektronicznej. Informacja ta jest zamieszczona w linku poniżej.

 Plik do pobrania

 

 

 

 

Badania psychologiczne

joomla slideshow with caption