Text Size
sobota, luty 27, 2021
 • war_2.jpg
 • warsz012.jpg
 • war_6.jpg
 • war_7.jpg
 • war_1.jpg
 • war_8.jpg
 • war_3.jpg
 • warsz0124.jpg
 • war_5.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • warsz0130.jpg

Logo Związki

 • MZZPRC

MZZPRC

Związki Zawodowe Ruchu Ciągłego Tel: Biuro. +48 75 773 4930

75 773 4931

Miliard euro mniej dla województwa śląskiego

Miliard euro mniej dla województwa śląskiego z Unii Europejskiej. Bo Polska nie godzi się na neutralność klimatyczną do 2050 roku Przypomnijmy też, że polski rząd planował rozszerzenie Funduszu o trzy kolejne województwa: małopolskie, lubelskie i łódzkie, choć od początku wiadomo było, że z programu mają korzystać tylko trzy: śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Województwo śląskie może stracić miliard euro z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Warunkiem uzyskania przez Polskę pełnej puli, w której Śląskie jest najważniejszym beneficjentem, było zadeklarowanie przez rząd neutralności klimatycznej do 2050. Jeden z członków tego rządu właśnie stwierdził, że to nie nastąpi, w związku z czym Fundusz zostanie obcięty o połowę. 

– Polska nie zgodziła się na zeroemisyjność do 2050 roku, co ma swoje reperkusje, bo dostanie o 50 procent mniej środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – powiedział wczoraj Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, podczas Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL.

źródlo: czytaj dalej:

https://dziennikzachodni.pl/

Spotkania związków zawodowych działających w Grupie Kapitałowej TAURON, oraz Grupie Kapitałowej PGE S.A.

W dniu 24.02.2021 w Bełchatowie doszło do ważnego spotkania związków zawodowych działających w Grupie Kapitałowej TAURON, oraz Grupie Kapitałowej PGE S.A. Omówiliśmy miedzy innymi kontrowersyjny dla Pracowników Energetyki Program PEP - 2040, wymieniliśmy się informacjami i obawami odnośnie planowanego wydzielania aktywów węglowych z naszych firm, oraz uzgodniliśmy i podpisaliśmy wspólne stanowisko w sprawie odwołania ze stanowiska Wiceministra Aktywów Państwowych, Pana
Janusz Kowalski
, który po wizycie w Bełchatowie i Turowie został zdymisjonowany.
Przypominamy, że Pan Poseł Kowalski, w sposób jednoznaczny krytykował politykę nałożenia na firmy energetyczne parapodatku od spekulacyjnego systemu naliczania kosztów emisji CO2, który nie tylko niszczy polski przemysł, ale wpływa negatywnie na ceny energii elektrycznej produkowanej z węgla. Poniżej publikujemy treść listu otwartego do Premiera RP.
 
st1_o.jpg st2_o.jpg
foto_n.jpg
 
 
W programie PiS z 2019 r. nie było deklaracji likwidowania elektroenergetyki węglowej, ciepłownictwa węglowego, zwiększenia cen energii i ciepła czy zgody na zaostrzenie polityki klimatycznej. Zawarto w nim postulat rewizji i renegocjacji pakietu klimatycznego w kierunku poluzowania jego założeń.
Radykalne przestawienie polskiej gospodarki nie jest możliwe i wywołuje ogromny koszt, bo na taką transformację potrzebujemy ponad 2 bln zł! To oznacza, że do 2050 r. rocznie ok. 70 mld zł z kieszeni Polaków musimy wydawać, by zmienić obecny model wytwarzania energii i ciepła.
Musimy brać pod uwagę, że 80 proc. Polaków najbardziej obawia się nie sytuacji w ochronie zdrowia, ale wzrostu kosztów utrzymania - czyli wydatków na energię, ciepło i wywóz śmieci. To oznacza, że jeśli godzimy się na rewolucję energetyczną, to godzimy się na ubóstwo energetyczne Polaków i konieczność utworzenia programów osłonowych.
Nie możemy zapominać, że skutkiem decyzji podjętych w ostatnich miesiącach w Brukseli jest obniżka konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wysokie ceny energii i ciepła dla milionów Polaków. Za chwilę będziemy mieli armagedon w ciepłowniach samorządowych, które będą musiały znaleźć pieniądze na zakup drożejących spekulacyjnie uprawnień do emisji CO2.

Transformacja energetyczna w Polsce

Transformacja energetyczna w Polsce

gospodarki Niemiec i Polski są coraz bardziej ze sobą związane, wskazując na niemieckie inwestycje w Polsce, m.in. Daimlera i Volkswagena. Zdaniem Deutsche Welle przede wszystkim planowana restrukturyzacja energetyki, w tym odejście od węgla w kierunku odnawialnych źródeł energii, mogłaby być głównym polem działania niemieckich firm.

Szacuje się, jak podkreśla "DW", że transformacja energetyczna w Polsce kosztować będzie 355 mld euro do 2040 roku. Niemieckie już firmy zacierają ręce na transformacji chcą zarobić 500 mld euro.

Czeski pozew przeciwko Polsce za Turów.

Silny konflikt z sąsiadami Czechami i Niemcami. Po raz pierwszy w historii południowi sąsiedzi, społeczeństwo i rząd czeski występuje do Trybunału Sprawiedliwości UE ze skargą na Polskę – mówi Radosław Gawilk, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. – Uspokoić sytuację może przyjęcie odpowiedzialności za straty oraz określenie przez rząd RP i PGE terminu skrócenia działalności Turowa. Otworzy to możliwość skorzystania przez gminy regionu zgorzeleckiego z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

 • Rozbudowa kopalni Turów, w sprawie której czeski rząd zapowiedział pozew, jest konieczna, aby bez przeszkód funkcjonowała elektrownia Turów
 • PGE, właściciel elektrowni i kopalni Turów, zapowiada oddanie do użytkowania w niej nowego bloku, jednak koncesja na wydobycie węgla w kopalni kończy się w 2026 r.
 • Zdaniem organizacji proekologicznych skutki powiększenia kopalni Turów dla mieszkańców regionu będą obejmować problemy z dostępnością wody pitnej, dalszą dewastację krajobrazu, hałas i zanieczyszczenie pyłami.
 • 17 lutego 2021 r., po wizycie czeskiej delegacji w Warszawie, władze samorządowe regionu libereckiego poinformowały, że chcą by rząd Czech pozwał Polskę do TSUE za utratę wody w przygranicznych gminach położonych w zasięgu leja depresji kopalni węgla brunatnego Turów i będą rozmawiać z czeskim ministerstwem środowiska. Pomiary przeprowadzone przez Czeską Służbę Geologiczną potwierdziły utratę wody na terenach wzdłuż granicy, przede wszystkim w rejonie wioski Uhelná.

  Źródła:

  https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/12/wlasciwosc-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej 

Informacja

Koleżanki i koledzy

Ubiegłe  10 dni obfitowało  wieloma spotkaniami i rozmowami dotyczącymi pracowników Elektrowni Turów oraz spółek zależnych. W telegraficznym skrócie podzielę się z  Wami przebiegiem tych spotkań. 

W ubiegłym tygodniu w ramach Federacji Związków Zawodowych tj. MZZPRC w Elektrowni Turów, ZZIT w Elektrowni Turów, NZZG KWB Turów i Odkrywki KWB Bełchatów spotkaliśmy się w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych z ministrem Arturem Soboniem. Celem tego spotkania było przedstawienie i potwierdzenie naszego stanowiska  w przypadku rozpoczęcia procesu wydzielania aktywów węglowych, naświetlenie problemów braku zleceń do spółek zależnych, co zagraża rozpoczęciem procesów zwolnień grupowych, nieprzedłużaniu umów na czas określony, prowadzeniu w dalszym ciągu procesu zwolnień grupowych w PGE Systemy (w trakcie transformacji nie miało być żadnych zwolnień), prowadzeniu w dalszym ciągu sporów zbiorowych w spółkach EPORE, Eltur-Serwis, Eltur-Trans, gdzie pracodawcy mają w nosie rzetelnie pracujących pracowników i blokują wzrost wynagrodzeń, dopuszczając się łamania zapisów ZUZP-ów. Koledzy również sygnalizowali problemy w Bestgumie i innych spółkach realizujących zlecenia na terenie kopalni Turów i Bełchatów.

Udział w spotkaniu brali również udział koledzy z PGE Energii Ciepła i przedstawiali problemy w ich linii biznesowej, nota bene wiele z nich było zbieżnych z naszymi postulatami i problemami.

Nasza Federacja utrzymuje w swoim stanowisku konieczność pozyskania koncesji na wydobycie węgla w Kopalni Turów oraz Złoczew w Bełchatowie. Udzielenie tych koncesji pozwoli nam na dalszą, spokojną pracę elektrowni do roku 2044. Stoimy na stanowisku , że obecne złoża węgla brunatnego powinny zostać wykorzystane do samego końca a w tym czasie obok nas powinny  powstawać przedsiębiorstwa o innych profilach jak również energetyka odnawialna, w których miejsce pracy znajdą nasze dzieci i ta najmłodsza część załogi. Przekazaliśmy, że podtrzymujemy swoje żądania przedstawione w ramach MZK ( wcześnie Państwu przesyłałem) oraz Federacji. Poruszyliśmy również problem z rosnącymi opłatami za CO2.  Minister oświadczył , iż w obecnej chwili ministerstwo jest w fazie zbierania postulatów od wszystkich podmiotów ujętych w przewidywanej transformacji i stworzenie centralnej listy postulatów, jak również , że  nie ma opracowanej strategii dotyczącej transformacji.. Po zestawieniu wszystkich postulatów, rozpocznie się opracowywanie strategii.  W naszych rozmowach poruszyliśmy również temat  spółek zależnych i  ich miejsca w procesie sprawiedliwej transformacji. Omówiliśmy sytuację naszych spółek i poruszaliśmy problemy z jakimi się borykamy w kontekście prowadzonych  sporów  zbiorowych .

W ubiegły poniedziałek, wraz z pozostałymi ZZ działającymi w naszym zakładzie podpisaliśmy porozumienie etatyzacyjne na lata 2021/2022. Liczby zawarte w porozumieniu określają minimalną ilość zatrudnionych pracowników u pracodawcy na dzień 31.12/2021 i 22.  Teraz możemy usiąść do negocjacji płacowych, uczynimy to zaraz po ogłoszeniu danych gusowskich, a powinny zostać ogłoszone na początku marca.

W piątek na zaproszenie Federacji  ZZ GK PGE (to jest MZZ PRC, ZZIT w Elektrowni Turów, NZZG KWB Turów i Odkrywki KWB Bełchatów) gościł u nas minister Janusz Kowalski – poseł z ramienia Solidarnej Polski. Minister odpowiedział na zaproszenie FZZ i w kolejności  odwiedził kolegów zrzeszonych w FZZ w Kopalni Turów  a następnie przybył do nas. W trakcie spotkania wymieniono wiele spostrzeżeń dotyczących  niesprawiedliwej transformacji energetycznej i odejścia od wydobycia węgla co stwarza realne zagrożenie przebudowy zasilania elektrowni na rosyjski gaz i utratę wielu tysięcy miejsc pracy nie tylko w naszym rejonie.
Pan Janusz Kowalski prezentował  w rządzie stanowisko i nadal je prezentuje jako poseł ze stanowiskiem wyrażanym przez MZK i FZZ GK PGE w kwestii utrzymania i suwerenności energetycznej Polski na bazie wydobywanego w Polsce węgla. Niestety tuż po spotkaniu dowiedzieliśmy się o odwołaniu Pana Janusza Kowalskiego z funkcji wiceministra Aktywów Państwowych. Nie będę komentował tego faktu - zostawiam to każdemu z Was do własnej oceny.

Panu Januszowi dziękujemy za otwarte komunikowanie istniejących zagrożeń związanych niesprawiedliwą transformacją energetyczną, która pociągnie za sobą wysoki wzrost cen energii (ciepła i prądu), utratę tysięcy miejsc pracy oraz spowoduje wzrost ubóstwa energetycznego w naszym kraju. Za dotychczasową współpracę dziękujemy i liczymy , że nadal będziemy mogli ją kontynuować z posłem Januszem Kowalskim. 

Zdjęcia i filmiki:

https://www.facebook.com/371359310400318/videos/174588794197252

https://www.facebook.com/371359310400318/videos/1093699274431765

Pozdrawiam 

B. Tokarski

Przew. MZZPRC w Elektrowni Turów

Czysta Zielona Energia

Tak w praktyce wygląda Czysta Zielona Energia zimą:
Helikopter na ropę, spryskuje ciężkimi chemikaliami łopaty zamarzniętego wiatraka, żeby ten mógł w ogóle wyprodukować chociaż odrobinę "czystej" energii. Na takie odmrożenie czaka kilka tysięcy wiatraków.

wiatrak.jpg

Zgorzeleckie ciepło na sprzedaż.

Coraz częściej pojawiają się w mediach niepokojące informacje dotyczące sprzedaży zgorzeleckiej CIEPŁOWNI. Komu będziemy płacić za ciepło? 

 Niestety Burmistrz nie informuje radnych o tym co się dzieje. Niemodernizowane przez lata spółki najprościej na końcu sprzedać, kto ma w tym tak naprawdę interes. Brak pomysłu na rozwój Zgorzelca budzi niepokój. Teraz ZPEC, potem kolejna spółka?

Na ostatniej sesji Radna Miasta zwróciła się do Burmistrza z wnioskiem o przygotowanie informacji:

- o wszystkich prowadzonych przez włodarzy rozmowach dot. konsolidacji lub sprzedaży Ciepłowni

- czy zostały podpisane listy intencyjne, porozumienia lub deklaracje związane z przejęciem/sprzedażą ZPEC

- wykaz wszystkich inwestycji prowadzonych w spółce w okresie ostatnich 10 lat z kim i o czym prowadzone są (tajemnicze?! ) negocjacje, o których poinformował na sesji Burmistrz? PKP, PKS, działki na Stalagu, Ciepłownia... Co będzie następne? 

Mieszkańcy powinni wiedzieć co się w mieście dzieje.

To już potwierdzona informacja że do radnych wpłynął wniosek Burmistrza na sprzedaż Ciepłowni w Zgorzelcu. Już we wtorek radni zdecydują czy sprzedać Spółkę. Jedna z Radnych wypowiada się „JESTEM PRZECIW sprzedaży. Należy modernizować Spółki, a nie wyprzedawać majątek. A co z pracownikami? Ciekawe na jaki kolejny wspaniały pomysł wpadnie Burmistrz? A może teraz basen? Bo przecież niewiele już w Zgorzelcu zostało”.

Elektrocieplownia.jpg

Potrzebna jest zgoda polityczna dla transformacji

Rząd przyjął nową politykę energetyczną państwa do 2040 r. Solidarna Polska jej nie poparła. Dlaczego?

Podstawową kwestią jest obrona suwerenności energetycznej Polski, bo polityka energetyczna nie może być tylko pobożnym życzeniem i opierać się wyłącznie na zewnętrznych czynnikach. Nie można na przykład zakładać, że do 2030 r. będziemy mieć magazyny energii, że rozwój wodoru wciągu 10–15 lat pozwoli na przemysłowe wykorzystanie tego surowca, że w ekspresowym tempie zbudujemy w Polsce pierwszą elektrownię atomową, co nie udało się nikomu w Europie. Kilka podstawowych założeń jest więc naszym zdaniem nierealnych. Realizacja takiej strategii doprowadzi do gigantycznego wzrostu cen energii elektrycznej i ciepła, do mocnego wzrostu zużycia gazu i uzależnienia się od rosyjskiego surowca, a także do wzrostu importu energii elektrycznej.

To regulacje unijne uderzają w konkurencyjność polskiej gospodarki i mogą spowodować drastyczny wzrost cen energii. Już w tym roku polskie ciepłownie z powodu gwałtownego wzrostu cen CO2 wpadną w poważne kłopoty finansowe. Za tym wszystkim stoi ideologiczna decyzja UE. Transformacja to będzie gigantyczny koszt dla polskich odbiorców energii.

cłay artykoł na https://www.rp.pl/Wywiady/302159895-Janusz-Kowalski-Potrzebna-jest-zgoda-polityczna-dla-transformacji.html?fbclid=IwAR2U2yNJ3jraewK4s_87x6ZnQdW5-JZhdUf90x77A4FZXIZp7TYl5fxpoH8

 

 

Wizyta Wiceministra aktywów Państwowych w Turowie

Wizyta 19.02.2021 w Turowie 

Janusza Kowalskiego wiceministra aktywów państwowych.

"Ja swoich poglądów nie zmieniłem i nie zmienię. Jestem zwolennikiem suwerenności energetycznej, zwolennikiem stawiania na własne zasoby." Na stronie FB minister wypowiada się:

"W mojej ocenie realizacja polityki energetycznej Polski zgodnej z polityką Unii Europejskiej i opartej na celu neutralności klimatycznej, prowadzi do realnego zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dekady, utraty konkurencyjności polskiej gospodarki oraz ogromnych kosztów dla całej gospodarki i społeczeństwa.

OZE (nawet morskie farmy wiatrowe) wymagają rezerwowana mocami w źródłach sterowalnych (obecnie to głównie elektrownie węglowe, które będą likwidowane), a elektrownie jądrowe nie mają szans na szybkie powstanie, technologie wodorowe mają poważne wady i perspektywa ich wykorzystania jest więcej niż mglista, zaś inne magazyny energii nie dają obecnie szans na zastąpienie źródeł konwencjonalnych. W związku z tym 13 lutego złożyłem interpelację poselską do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki w sprawie realizacji polityki energetycznej Polski"

https://www.facebook.com/JanuszKowalski.official

film: https://www.facebook.com/371359310400318/videos/174588794197252

https://www.facebook.com/371359310400318/videos/1093699274431765

wiceminister_2021r.jpg

Wiceminister aktywów państwowych spotkał się ze związkowcami z Bełchatowa

Wiceminister aktywów państwowych spotkał się ze związkowcami z Bełchatowa

Trzeba sobie jasno powiedzieć czy chcemy mieć polski węgiel, czy chcemy mieć rosyjski gaz. To jest prawdziwe pytanie i w tej sprawie Solidarna Polska zdecydowanie stoi po stronie suwerenności energetycznej opierającej się na filarze bezpieczeństwa o własny surowiec

Alternatywą ma być m.in. morska energetyka wiatrowa lub elektrownia jądrowa. Tej wizji nie poparli przedstawiciele Solidarnej Polski.

źródło https://lodz.tvp.pl/52142915/wiceminister-aktywow-panstwowych-spotkal-sie-ze-zwiazkowcami-z-belchatowa?fbclid=IwAR18FO93q6587xKWrqpDnvJ8LiyzoycNxV3RjXT0IYgM0jKeAjl_3cYE4js